Fismåsar

Birdblock Sverige

Birdblock har lösningen på ert fågelproblem

Birdblock Sverige AB är ledande i Sverige när det gäller lösningar av fågelproblem.
Vårt arbetssätt och våra produkter bygger på mångårig forskning om fåglars natur och beteenden.
Våra produkter är miljövänliga och skadar inte fåglarna!

       

Individuell analys och åtgärdsplan

 

Vår metod bygger på en individuell analys av de problem du har. Utifrån analysen föreslår vi en åtgärdsplan över tid med montering, underhåll och uppföljning.
Olika fågelarter beter sig och reagerar på olika sätt. Vi ser till att lösa ditt specifika fågelproblem!   

2013 © producerad av sveabyrån