076-393 1258   info@birdblock.se

Installation & service

Vi är auktoriserad generalagent för Bird-X produkter i Sverige, vilket innebär att vi med stor kunskap utför konsultation, installation och service av våra anläggningar över hela landet.

Det kan vara mycket tidskrävande att få bort oönskade fåglar från en plats. Det kan även vara svårt att veta hur man ska gå till väga för att minska problemet. Där kan Birdblock hjälpa till med helhetslösningar för er och ert företag. Våra produkter är miljövänliga, skadar inte fåglarna eller annat vilt och är kostnadseffektiva. Vi erbjuder även sanering av utsatta områden innan installationen utförs.

Låt oss ta hand om problemet så sänker ni era kostnader för rengöring, slipper hålla på med kemikaliebaserade lösningar och ökar trivseln!

Samarbetspartners

Birdblock samarbetar med Rope Access vid installationer på svåråtkomliga platser. Rope Access är Sveriges enda IRATA-ackrediterade företag, vilket innebär att de har världens hårdaste säkerhetsstandard för höghöjdsarbeten.

Vårt samarbete innebär att Birdblocks lösningar även kan monteras upp på platser där man inte kan använda saxlift eller liknande. I många fall kan vi även hålla ned priset för kunden då vi inte behöver hyra in dyra liftanordningar.

BirdBlock utför installationer av våra lösningar i Göteborg med omnejd via certifierad samarbetspartner. Samarbetet innebär att priserna kan hållas ned för kunder i området samt att produkterna blir monterade på ett professionellt sätt. Våra samarbetspartners är utbildade av BirdBlock och har lång erfarenhet av både fågelproblem och arbeten på hög höjd med fågelsäkring.

För installatörer

Är ni intresserade av att göra installationer åt Birdblock Sverige AB? Vi söker alltid kompetenta företag som kan utföra installationer av våra anläggningar runt om i Sverige. Vi utbildar era medarbetare i hur anläggningarna fungerar och hur de ska installeras för maximal effekt. Utbildningarna hålls antingen på vårt kontor eller så kommer vi ut till er. Det är helt upp till er att välja!

Om ni är intresserade får ni gärna kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns även i sidfoten på sidan. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med er!