076-393 1258   info@birdblock.se

Frågor & Svar

F: Låter ljudprodukterna hela tiden?

S: Produkterna som använder ljud och ultraljud låter i intervaller. Ljudet dessa produkter avger kan upplevas som störande, men man får då väga fördelarna mot nackdelarna. Nackdelen är att det låter ibland, fördelen är att det är mindre fåglar på platsen. Vår erfarenhet är att de flesta har varit positiva och förstående när de förstått varför det låter.

F: Hur vet jag vad som är bästa platsen att placera min Birdblock produkt?

S: Det är svårt att säga vilken som är den ultimata platsen att sätta upp din Birdblock produkt på. Med visuella skrämmor och ljudanläggningar kan man behöva pröva flera olika platser för att se vilken som fungerar bäst. Om du har en ljudanläggning, se till att ingen vägg eller annat i omgivningen blir ett hinder för ljudet. Visuella produkter är mest effektiva när de är monterade i samma höjd, i närheten av och tydligt synliga för fåglarna. Det är även bra att byta plats på din produkt ibland då fåglar är vanedjur och inte gillar en omväxlande miljö. Mer anvisningar och tips finns i manualen för respektive produkt.

F: Vilka produkter är bäst för mitt hem, till exempel balkonger, gräsmattor, rabatter och utomhus pooler?

S: Terror Eyes och Irri-Tape är prisvärda och effektiva. Bird Proof Gel är också effektiv, men tänk på att ytan där den appliceras blir klibbig. Piggar kan vara en effektiv lösning, men kan upplevas som förfulande av vissa.
Är det ett lite större område rekommenderar vi Bird Xpeller Pro som täcker drygt 4000 m2.

F: Vilka produkter är bäst för stängda eller halvöppna platser som t.ex. lager, lastkajer, fabriker parkeringsgarage eller flygplanshangarer?

S: Bird Blazer använder välbeprövad laserteknik och är effektiv. Terror Eyes fungerar bra i dörröppningar och entréer. Bird Proof Gel är diskret och ogiftig, och den passar utmärkt att applicera på balkar, upphöjningar och avsatser. Gelen använder vi mycket på bostadsrättsföreningar när vi fågelsäkrar tak och andra platser. Piggar är ett mer permanent alternativ än gelen, men blir också dyrare om det handlar om stora områden. När det gäller avgränsade platser rekommenderar vi framförallt nätning. Fråga gärna oss om en offert på nät och tillbehör för installation!

F: Vilka produkter är bäst för större öppna ytor utomhus till exempel större tak, marinor, större parkeringsplatser eller flygfält?

S: Broadband Pro är en produkt som kombinerar skrämselljud med ultraljud. Det är bra att kombinera den med Terror Eyes, Prowler Owl och/eller Irri-Tape. Ovanpå skyltar kan Bird Proof Gel eller piggar användas.

F: Vilka produkter är bäst för att skrämma bort duvor?

S: Terror Eyes är effektiv mot envisa fåglar. Bird Xpeller Pro eller Broadband Pro är produkter som använder ljud som är bra när det är större områden utomhus som behöver täckas.
Är det ett mindre område som ska täckas är Bird Proof Gel är diskret och ogiftig, den passar utmärkt att applicera på balkar och avsatser. Den bästa lösningen mot duvor är att näta, om den aktuella platsen tillåter det. Fråga gärna oss om en offert på nät och tillbehör för installation!

F: Vilka produkter är bäst för att skrämma bort kråkor och skator?

S: Bird Xpeller Pro och Super Bird Xeller Pro rekommenderas, gärna i kombination med Terror Eyes och Irri-Tape. Är det ett mindre område som ska täckas är Bird Proof Gel att rekommendera. Den är diskret och ogiftig, och passar utmärkt att applicera på balkar och avsatser. Även piggar fungerar utmärkt mot kråkfåglar.

F: Vilka produkter är bäst för att skrämma bort Kanadagäss?

S: Goose Buster använder gässens egna varningsljud för att få dem att känna sig osäkra inte vilja vara på platsen. Om det är en damm på till exempel en golfbana kan Gator Guard vara ett bra komplement. Även Terror Eyes har använts mycket av professionella aktörer när det gäller att skrämma bort gäss i jordbruket. I de sammanhangen är det viktigt att flytta runt produkten med jämna mellanrum.

F: Inspekterar ni platser och installerar produkterna?

S: Ja, det gör vi! Kontakta oss på info@birdblock.se för att få mer information.

F: Varför är det många fåglar kvar fast utrustningen är monterad på ett korrekt sätt?

S: Det är viktigt att komma ihåg att varje problem med oönskade fåglar är unikt. Det kan vara flera variabler som spelar in så som typ av fågel, hur många de är, hur länge de befunnit sig på platsen osv. Fåglar som varit länge på en plats ger inte upp så lätt! Det gäller att skapa en oregelbundenhet i skrämselmetoderna, både när det gäller visuella och audiella skrämmor. Om fåglarna dessutom har börjat häcka är det ännu svårare att få bort dem. Ha tålamod!

För att förhindra att fåglarna anpassar sig bör du var tredje vecka:

  • Byta plats på din produkt.
  • Rikta den åt något annat håll.
  • Om det är en enhet som använder ljud eller laser, stänga av den under perioder.

Det är även viktigt att området är städat så att fåglarna inte får ett skäl att uppsöka området. Det som är viktigast att städa bort är sådant som skulle kunna vara föda, byggnadsmaterial till bon eller annat som är lockande för fåglar. Städa även bort spår av fåglar så som bon, spillning, fjädrar med mera. Använd ALLTID korrekt skyddsutrustning vid rengöring efter fåglar.

F: Vad innebär korrekt skyddsutrustning?

Ansiktsmask med andningsskydd, täckande klädsel, skydd för ögon och handskar. Undvik kontakt med ögon, näsa och mun under och efter att ni sanerat. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten när saneringen är klar.